VZN-1-2022-VZN-o-určení-výšky-finančných-prostriedkov-na-mzdy-a-prevádzku-na-žiaka-základnej-školy-dieťa-na-materskej-školy-alebo-dieťa-a-žiaka-školského-zariadenia

Zverejnené
28. februára 2022
Kategória

Prílohy