VZN 2-2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Čierny Brod

Zverejnené
12. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
12. augusta 2022 − 27. augusta 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2022

Prílohy