Preskočiť na obsah

VZN-č.-3 2015-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady-a-drobné-stavebné-odpady