Preskočiť na obsah

VZN-č.-5-2009-o-určení-výšky-dotácie-na-prevádzku-a-mzdy-na-dieťa-MŠ-a-šk.-zariad.-so-sídlom-na-úz.-Č.-Brod