Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zverejnené
13. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
13. septembra 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Prílohy