Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Čierny Brod.

Projekt “Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod

Projekt “Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod” sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.ludskezdroje.gov.sk www.esf.gov.sk www.minv.sk