Projekt “Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod

Kategória

Projekt “Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod” sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk

www.esf.gov.sk

www.minv.sk

Zverejnené 28. februára 2022.
Bez úpravy .