Preskočiť na obsah

Projekt “Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod

Zverejnené 28.2.2022.

Kategória

Projekt “Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod” sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk

www.esf.gov.sk

www.minv.sk