Preskočiť na obsah

Hlasovací preukaz / Választói igazolvány

Zverejnené
24. júla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
24. júla 2023 − 22. augusta 2023
Kategória

Oznámenie


Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je možné doručiť na e-mailovú adresu:
uhrovicova@ciernybrod.sk


Értesítés


Szavazói igazolványt az alábbi e-mail címen lehet kérvényezni:
uhrovicova@ciernybrod.sk

Prílohy