Preskočiť na obsah

Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národ. zoznamu území európskeho významu – Verejná vyhláška