Verejná vyhláška určenie lesného celku „Galanta“-oznámenie o začatí konania

Zverejnené
4. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
4. mája 2023 − 18. mája 2023
Kategória

Prílohy